New date coming soon

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Inleidende bepaling

Branding Retreat (kvk: @&Rosa KVK 75353563, vestigingsnummer 000043228259) is gespecialiseerd brand en content strategie trajecten, workshops, 1-op-1 coaching trajecten, business- en branding retreats.

Artikel 2: De reserveringsopdracht

Branding Retreat Valencia

Aanmelden kan vooraf via de website www.branding-retreat.com, via de aanmeld button. Wanneer er nog plekken vrij zijn ontvang je een mail met een betalingslink. Na de betaling via de betalingslink is de boeking compleet.

De hoofdboeker zal voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens betreffende hem-/haarzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan Branding Retreat.

Artikel 3: In-de-plaatsstelling
De reiziger kan zich tijdig voor aanvang van de reis laten vervangen door een ander (met een maximum van 72 uur van te voren). Het wijzigen van een deelnemer is kosteloos, tenzij er een bepaalde dieet- en overnachtingswens is waar rekening mee dient worden te gehouden. Is dit het geval? Dan brengen wij de gemaakte wijzigingskosten in rekening.  

Artikel 4: Annulering door de reiziger

Hoe graag we dit retreat ook willen geven, de tijden zijn nog steeds onzeker. Niet alleen voor jou, maar ook voor ons. Daarom vinden we het belangrijk om zo helder en duidelijk mogelijk te zijn over de annuleringsvoorwaarden van de Branding Retreat 2022.

Alleen in het geval van een wereldwijde lockdown (code rood), waarbij er wereldwijd niet meer gevlogen wordt is het mogelijk om te annuleren -of dan zullen wij dienen te annuleren-. Branding Retreat Valencia vergoedt in dit geval 50% van de prijs. Dit, omdat ook wij kosten maken die niet 100% worden vergoed vanwege strengere annuleringsvoorwaarden van o.a. het hotel etc. Op deze manier zullen we met elkaar het verlies dragen.

Wanneer er code oranje geldt of het advies om niet te reizen dan kan Branding Retreat Valencia september 2022 gelukkig gewoon doorgaan. Dit is dan ook geen geldige annuleringsvoorwaarde.

Positieve test, waardoor je niet kunt vliegen? Je kunt je hiervoor eventueel laten verzekeren, zodat je dit risico wegneemt. Dit risico ligt bij jou, de consument.

Iemand anders voordragen: indien je wenst te annuleren om welke reden dan ook, dan kun je iemand anders voordragen. Wij rekenen hier geen extra kosten voor, mits er geen speciale dieetwensen zijn. Dit kan tot 72 uur van tevoren. Mocht er een wachtlijst zijn, dan kunnen wij natuurlijk met je meedenken.

Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken wegens ziekenhuisopname, of overlijden van een eerstelijns familielid, dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten (let op: dit is het totale bedrag van de retreat):
– Drie maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 75% van deelnamekosten.
– Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
– Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
– Binnen 30 dagen voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

* Annuleringen dienen altijd per e-mail te worden gemeld bij rosa@branding-retreat.com. De dag dat deze digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum. 

Artikel 5: Opzegging/annulering door Branding Retreat
Branding Retreat heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Branding Retreat aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd (natuurrampen, dreigingen en overmacht of ziekte van de begeleider(s)).

Daarbij heeft Branding Retreat het recht om de Branding Retreat Valencia september 2022 te annuleren mits er minder dan 5 aanmeldingen zijn. In dit geval wordt de volledige betaling geretourneerd (100%). 

Artikel 6: Wijziging door Branding Retreat Valencia

Branding Retreat Valencia heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 5. De wijziging deelt Branding Retreat Valencia binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee, nadat Branding Retreat Valencia van de wijziging op de hoogte is gesteld.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

  1. Onverminderd het bepaalde is Branding Retreat verplicht tot uitvoering van de overeenkomst. Overeenkomstig met de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Hieronder verstaat men: het ontvangen van verschillende branding workshops en de volledige aandacht van de begeleider(s).
  2. Jouw deelname aan deze Branding Retreat is op eigen risico. De aansprakelijkheid van Branding Retreat met betrekking tot schade wordt gelimiteerd tot het bedrag dat jij aan ons hebt voldaan als deelnemer. Behalve zoals hierin bepaald, zullen we op geen enkele mogelijkheid verantwoordelijk zijn voor indirecte, speciale, incidentele schade of gevolgschade, of het nu gaat om een contractuele actie, nalatigheid of andere onrechtmatige daden die voortkomen uit of voortvloeien uit deelname aan een van onze retreats.

Artikel 8: Verplichtingen van de reiziger

De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Branding Retreat Valencia ter bevordering van een goede uitvoering van de retreat en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan zichzelf of derden. Ook is Branding Retreat niet aansprakelijk wanneer er spullen tijdens de retreats verdwijnen, gestolen worden of vergeten worden. Dit geldt ook voor spullen die in de auto, vliegtuig of ander vervoersmiddel worden achtergelaten. Branding Retreat Valencia raadt daarom alle deelnemers aan om een reisverzekering af te sluiten.

Artikel 9: Klachten

Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Je kunt dit melden bij de betrokken begeleider, als deze niet aanwezig is, bij rosa@branding-retreat.com

Indien je niet op komt dagen, de retreat onderbreekt of de retreat niet afmaakt, ben je zelf verantwoordelijk voor mogelijke schade tot het aan Branding Retreat betaalde bedrag. In het geval van schadeclaims, gemaakt door jou als deelnemer, of andere klachten gerelateerd aan onze retreat die hoger zijn dan het betaalde bedrag, heeft Branding Retreat het recht om het overstijgende bedrag direct aan de deelnemer in rekening te brengen.

Artikel 10: Garanties

Artikel 11: Websitemateriaal

Artikel 12: Geschillen

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

De reizigers worden geacht bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben voorafgaand aan de boeking. Bij aanmelding gaan de reizigers akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Gratis

Coaching sessie in Valencia

Gratis coaching sessie Brand Retreat

Boek de Brand Retreat vóór 15 juli en ontvang een gratis coaching sessie van een uur ter waarde van €95 ex. BTW. Te besteden bij jouw coach naar keuze tijdens de Brand Retreat.